Postdoctoraal onderzoeker Kim De Veirman ontvangt de prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen 2018 ter bekroning van medisch onderzoekswerk aan de Vrije Universiteit Brussel

Dutch text only –
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België heeft de VUB Dr. Karel-Lodewijk Verleysen prijs 2018, ter waarde van 6000 Euro, toegekend aan multipel myeloom onderzoeker Kim De Veirman. Kim De Veirman ontvangt deze prijs ter bekroning van haar medisch onderzoekswerk, getiteld: “The role of bone marrow derived bystander cells in the development of multiple myeloma”. Tijdens haar doctoraatsproject, onder leiding van Prof. Karin Vanderkerken, deed ze onderzoek naar de rol van de beenmergmicro-omgeving in multipel myeloom. Met haar doctoraatsthesis is Kim De Veirman er in geslaagd om interacties van de tumor met zijn micro-omgeving en nieuwe kanker overlevingsmechanismen te ontrafelen. Dit werk was bovendien ook de basis voor het behalen van een FWO post-doctoraal mandaat waarin ze haar onderzoekswerk op het labo Hematologie en Immunologie (HEIM) verderzet.