Openbare doctoraatsverdediging Philippe Giron

Op dinsdag 3 mei 2022 om 17 u zal de heer Philippe GIRON in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld “Exploiting genomic vulnerabilities in lung cancer for therapeutic targeting“. De verdediging zal plaatsvinden in Auditorium Vanden Driessche, gebouw A, VUB – Brussels Health Campus Jette. Meer info kunt u vinden in de folder.