Karin Vanderkerken verkozen tot Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Karin Vanderkerken verkozen tot Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Belangrijke wetenschappelijke erkenning voor VUB-vicerector en ORC-voorzitter

Dinsdag 12 december 2023 – De Vrije Universiteit Brussel (VUB) kondigt met trots aan dat haar vicerector Internationalisering, professor Karin Vanderkerken, werd verkozen tot nieuw lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Ze krijgt die benoeming als blijk van erkenning voor haar wetenschappelijke verdiensten. Met haar expertise zal ze de werking van de Academie verrijken.

Als VUB-professor in de Biomedische Wetenschappen treedt Karin Vanderkerken toe tot de Klasse der Natuurwetenschappen, één van de vier klassen waaruit de Academie bestaat. ​

“Ik voel me buitengewoon vereerd met deze mooie erkenning voor mijn inzet en zie het als een bekroning van mijn werk”, stelt Vanderkerken. “Het is een privilege om deel uit te maken van een instelling met zo’n indrukwekkende geschiedenis en mijn bijdrage te leveren aan haar toekomst door middel van mijn ervaring op zowel onderzoeks- als beleidsgebied.”

Karin Vanderkerken sluit zich aan bij andere vooraanstaande VUB-leden in de Klasse der Natuurwetenschappen, waaronder professoren Charles Hirsch (emeritus), Irina Veretennicoff (emerita), Alexander Sevrin en Luc Steels (emeritus en bestuurder van de Klasse). Tijdens dezelfde zitting werd ook Pattie Maes, alumna van de VUB en professor aan MIT’s Media Laboratory, als buitenlands lid toegevoegd.

Carrière professor Dr. Karin Vanderkerken

Professor Karin Vanderkerken, gewoon hoogleraar bij de vakgroep Biomedische Wetenschappen, is als wetenschapper actief op de VUB Brussels Health Campus in Jette.

Ze is onder meer diensthoofd van de onderzoeksgroep hematologie en immunologie (HEIM). Van 2016 tot juni 2022 zette ze als vicerector Onderzoeksbeleid sterk in op de core facilities en de vernieuwing van de onderzoeksinfrastructuur. Ze was een van de drijvende krachten van de onderzoekssamenwerking binnen het EUTOPIA-partnerschap van tien Europese universiteiten, waartoe ook de VUB behoort.

Met haar lange bestuurservaring als vicerector Internationalisering zet ze in op een verdere versterking van de positie van de VUB als internationale speler op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Over KVAB

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen.

Via allerlei initiatieven wil de KVAB een langetermijnvisie ontwikkelen over belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en bijdragen tot de beleidsvorming daarover. Ook publiceert de Academie onder meer rapporten en standpunten, organiseert ze colloquia en congressen, reikt ze een aantal prestigieuze wetenschappelijke prijzen uit en nodigt ze eminente buitenlandse academici uit.

Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie, maar enkel verkozen worden via een selectieprocedure, op basis van wetenschappelijke merites.

Luc Steels, Pattie Maes en Karin Vanderkerken (3e van rechts) tijdens de inhuldiging. ( foto © Alexander Sevrin)