Openbare doctoraatsverdediging Sven De Mey

Op dinsdag 28 juni 2022 om 19 u zal de heer Sven DE MEY in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld “Barriers in radiobiology : Hypoxic radiosensitization by modifying the metabolism of the tumor“. De verdediging zal plaatsvinden in Auditorium Piet Brouwer, gebouw A, VUB – Brussels Health Campus Jette.
Deze publieke verdediging kan ook online gevolgd worden: https://gf.vub.ac.be/redirects/PhD_defense_Sven_De_Mey.php

Meer info kunt u vinden in de folder.