Openbare doctoraatsverdediging Kim De Nooijer

Op vrijdag 8 juli 2022 om 15 u zal mevrouw Kim DE NOOIJER in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld “Specialised palliative home care for older people: towards a new service model“. De verdediging zal plaatsvinden in Auditorium Piet Brouwer, gebouw A, VUB – Brussels Health Campus Jette.
Deze publieke verdediging kan ook online gevolgd worden: https://gf.vub.ac.be/redirects/PhD_defense_Kim_de_Nooijer.php

Meer info kunt u vinden in de folder.