Twee ORC-wetenschappers verkozen als nieuwe leden Jonge Academie

De Jonge Academie van België (Vlaanderen) heeft tien nieuwe leden verkozen na een open oproep. Twee van hen zijn wetenschappers verbonden aan het ORC, VUB: Prof. Kim De Veirman en Prof. Lara Pivodic die weldra de Jonge Academie zullen vervoegen als topwetenschappers.

Kim De Veirman (HEIM) (linkse foto) is biomedicus en onderzoekt nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met hematologische kankers. Met behulp van nanobodies, kleine eiwitten die voorkomen in het bloed van kameelachtigen, en immuuntherapie (o.a. CAR-T-celtherapie) probeert ze de residuele kankercellen te bestrijden. Haar focus ligt op translationeel kankeronderzoek, met als doel de diagnose en behandeling van hematologische kankers te verbeteren.

Lara Pivodic (ZRL) (rechtse foto) onderzoekt vanuit internationaal perspectief hoe gezondheidszorg en het maatschappelijk beleid daaromtrent kunnen bijdragen tot een goede laatste levensfase en een goede dood voor ouderen. Met onderzoeksmethodes uit de medische en sociale wetenschappen bestudeert ze de laatste levensjaren en -maanden van ouderen uit verschillende landen en evalueert ze de effecten van palliatieve zorgprogramma’s voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Naast de twee ORC-VUB wetenschapsters treden ook nog een andere VUB wetenschapster, Prof. Barbora Wouters, onderzoeksprofessor in de geo-archeologie, en vijf nieuwe wetenschappers van KU Leuven, een wetenschapper van UHasselt en een van UAntwerpen toe tot de Jonge Academie. Zij worden allen geïnaugureerd op een online event op 26 maart 2021 en ze blijven lid t.e.m. 31 maart 2026.