Openbare doctoraatsverdediging Gil Awada

Op vrijdag 18 juni 2021 om 18 u zal de heer Gil AWADA in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden via online meeting van het proefschrift, getiteld “Expanding the application of targeted therapies and immune checkpoint inhibitors in advanced melanoma and recurrent glioblastoma.” Meer info kunt u vinden in de folder.