Openbare doctoraatsverdediging Yanina J. L. Jansen

Op woensdag 23 juni 2021 om 16 u zal de mevrouw Yanina J. L. JANSEN in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden via online meeting van het proefschrift, getiteld “Optimizing immunotherapy in patients with advanced melanoma.” Meer info kunt u vinden in de folder.