Openbare doctoraatsverdediging Eva De Smedt

Op donderdag 1 juli 2021 om 17 u zal de mevrouw Eva DE SMEDT in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden via online meeting van het proefschrift, getiteld “Epigenetic reprogramming of malignant plasma cells: the therapeutic potential of RASSF proteins and G9a/GLP targeting in Multiple Myeloma.” Meer info kunt u vinden in de folder.