Openbare doctoraatsverdediging Nicholas Jennings

Op donderdag 8 juli 2021 om 16 u zal de heer Nicholas JENNINGS in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen (VUB) en Doctor in de Bioethiek (SGU), de openbare verdediging houden via online meeting van het proefschrift, getiteld “Palliative and End-of-life Care in a small English-speaking Caribbean country, the case of Trinidad and Tobago” Meer info kunt u vinden in de folder.