Openbare doctoraatsverdediging Rose Miranda

Op woensdag 1 september 2021 om 16 u zal mevrouw Rose MIRANDA in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen, de openbare verdediging houden via online meeting van het proefschrift, getiteld “Palliative care for older people with dementia in nursing homes and at home: multi-country descriptive and interventional research” Meer info kunt u vinden in de folder.