Openbare doctoraatsverdediging Elyne Backx

Op dinsdag 26 oktober 2021 om 17 u zal mevrouw Elyne BACKX in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld “The Neoplastic Potential of Pancreatic Cell Populations” De verdediging zal plaatsvinden in Auditorium Piet Brouwer alsook online via Zoom meeting. De link en meer info kunt u vinden in de folder. Indien u in het auditorium wenst aanwezig te zijn, gelieve de PhD kandidaat op voorhand te contacteren .